Telefon (0422) 323 59 22

Hasta Kişisel Verilerin İşlemesine İlişkin Açık Rıza Metni

UNİVERSALGÖZ Hastanesi > Hasta Kişisel Verilerin İşlemesine İlişkin Açık Rıza Metni

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi aracılığıyla UMUT KAR SAĞLIK HİZMETLERİ ENERJİ SAN. A.Ş ile paylaştığım Kimlik, İletişim, Fiziksel Mekân Güvenliği, Sağlık Bilgileri, Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri, Genetik Veri kategorilerine bağlı Ad-Soyad, Anne-Baba Adı, Cinsiyeti, Doğum tarihi, Doğum yeri, Kimlikte yer alan Kan Grubu Bilgisi, Nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no v.b., Adres no, Kamera kayıtları v.b., Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler v.b., Genetik Veriler v.b. gibi kişisel verilerim ve/veya özel nitelikli olan kişisel verilerimin, UMUT KAR SAĞLIK HİZMETLERİ ENERJİ SAN. A.Ş nezdinde Gelen Evrak Kayıt , SGK-Tahakkuk İşlemleri kapsamında; Diğer – hasta muayene giriş tedavi ve tetkik işlemlerinin yürütülmesi amaç/larıyla UMUT KAR SAĞLIK HİZMETLERİ ENERJİ SAN. A.Ş tarafından işlenmesine ve muhafaza edilmesine, aşağıda listelenen yurtiçi ve yurtdışı alıcı gruplarına belirtilen amaçlarla aktarılmasına rıza gösterdiğimi beyan ediyorum.

Yurtiçinde Yasal Yükümlülük sebeplerine dayanılarak aşağıdaki gruplara aktarılabilecektir.

Yurtiçi Alıcı Grupları:

  • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Yurtdışına aktarım yapılmamaktadır.

UMUT KAR SAĞLIK HİZMETLERİ ENERJİ SAN. A.Ş tarafından “Kişisel Verilerin İşlemesine İlişkin Hasta Aydınlatma Beyanı ” ile bilgilendirildiğimi, yukarıda yer alan hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.

Hasta

Ad Soyad

İmza

Tarih